Model    NumberSizeNominal    Voltage(V)Nominal    Capacity(mAh) Standard Charge 15Hrs Current(mA) Quick Charge Curren(mA) Quick Charge Time(mins) Diameter (mm)±0.5Height (mm)±0.5 Weight Approx(g)
YT800AAALAAA1.280080360800104412.5
YT900AAALAAA1.2900901500900104413
YT2100AALAA1.22100210400021001449.527.5
YT2200AALAA1.22200220500022001449.528
Seleccione Preguntar

Tablón de mensajesmin&max